راهبرد صنعت هورداد

Iran

تهران - تهران

تهران، خ مطهری(تخت طاوس)،خ سلیمان خاطر(امیراتابک)،کوچه اصلی پور پلاک ۱۵ واحد ۱، آموزشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی هورداد

۸۸۳۱۰۴۵۰(۰۲۱)

۰۲۱۸۸۳۱۰۴۹۷

http://hoordad.net